Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Lepokoti Eheytys

Varosentie 54

83835 Ruvaslahti
Y-tunnus 2338415-8
liisa.kuusipalo@gmail.com

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Liisa Kuusipalo

p. 050 547 6548

3. Rekisterin nimi

Eheytyksen asiakasrekisteri.

4. Käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja liiketoiminnallisten päätösten tietolähteenä. Rekisteriä voidaan käyttää Eheytyksen tapahtumista tiedottamiseen. 

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri sisältää asiakkaan nimen, sähköpostin, laskutusosoitteen sekä tilaustiedot. Rekisterinpitäjällä on pääsy tietokantaan ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin pakolliset tiedot saadaan rekisteröintilomakkeesta. Asiakas voi milloin tahansa muuttaa ja täydentää tietoja MyCashflow verkkokaupan hallintatyökalulla.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisterin sisältöä ei luovuteta Eheytyksen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikki rekisterin tiedot on tallennettu ATK-järjestelmiin, jotka ovat huolellisesti suojattuja sekä verkon osalta kuin fyysisesti. Tietoihin pääsevät vain avainhenkilöt ja niiden tarkastelu vaatii käyttäjätunnuksella ja salasanalla kirjautumisen.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Allekirjoitetulla kirjeellä on mahdollista saada tietää itseä koskevat tiedot maksuttomasti kerran vuodessa.

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Omia tietoja voi korjata suoraan hallinnasta.

11. Muut mahdolliset oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä häntä itseään koskevia tietoja Eheytyksen tiedotteiden lähettämiseen.